We geven les op een veilige manier en zorgen ervoor dat we de RIVM richtlijnen respecteren.

Voor het seizoen 2021/2022 zijn de volgende vervolglessen en data gepland:

 

A B C D F I G H
September 2021 08 15 22  29 07 14 Géén
les
28*
Oktober 2021 06 13 20 27 05 12 Géén
les
26*
November 2021 03 10 17 24 02 09 Géén
les
23*

Januari 2022

05 12 19 26 04 11 Géén
les
25*
Februari 2022 02 09 16 23 01 08 Géén
les
22*

Maart
2022

02 09 16 23 01 08 Géén
les
22*


 

woensdag 1 maart 2022: Algemene Vergadering 2022

dinsdag 5 april 2022: Inhaalles september 2021
woensdag 6 april 2022: Inhaalles oktober 2021
donderdag 7 april 2022: Inhaalles november 2021

dinsdag 12 april 2022: Inhaalles januari 2022
woensdag 13 april 2022: Inhaalles februari 2022
donderdag 14 april 2022: Inhaalles maart 2022

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn:

 

September 2021 Back To Basic, ABCDE
Oktober 2021 Warmte- Koude letsels, EHaK
November 2021 Ernstige bloedingen, Tourniquet
Januari 2022 Kijken, denken, doen
Februari 2022 Reanimatie
Maart 2022 Eerste hulp bij Drugs

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw ledenpas. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk. 

­