Als er op het werk, thuis of waar dan ook een ongeval plaatsvindt of iemand wordt acuut ziek is er dan iemand aanwezig om eerste hulp te bieden en wellicht een mensenleven te redden?

Belang van eerste hulpverlening.

In Nederland wordt de laatste jaren ongeveer 300.000 maal per jaar een vorm van eerste hulp verleend, waarbij in circa 3.000 gevallen het slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ongeveer 1.700 arbeidsongevallen leiden jaarlijks tot blijvende volledige arbeidsongeschiktheid van de betrokkene. Er wordt meer dan drie miljard euro per jaar uitgekeerd aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als gevolg van arbeidsongevallen. Daarnaast zijn er nog de kosten van productieverlies en van ziekenhuisopname.

Goed georganiseerde Eerste Hulpverlening.

Zeker op scholen en bij bedrijven/inrichtingen waar sprake is van processen of productiemethoden die gevaarlijk kunnen zijn voor werknemers, is de aanwezigheid van Eerste Hulpverleners van groot belang. In geval van een ongeval moet binnen een paar minuten eerste hulp worden gegeven tot het moment waarop professionele hulpverleningsinstanties arriveren en de hulpverlening overnemen. Dit wordt de voorpostfunctie genoemd. Nadat de professionele hulpverleningsinstanties het werk hebben overgenomen, moeten de Eerste Hulpverleners hen desgewenst bijstaan.

Op maandag 2 oktober 2023 en op donderdag 1 februari 2023 start er weer nieuwe cursus voor het "Diploma Eerste Hulp" inclusief verbandleer, de module "bediener AED" en de module "Eerste Hulp aan Kinderen" volgens de 28ste druk van Het Oranje Kruis boekje.

De cursus wordt, op een gemakkelijk te volgen wijze gegeven door gediplomeerde instructeur Eerste Hulp mét de aantekening BLS/AED (reanimatie). De duur van de cursus bedraagt maximaal 8 wekelijkse maandag c.q. donderdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. Van de cursisten wordt ook enige thuisstudie verwacht. Om in het bezit te komen van het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis moet aan het einde van de cursus een examen worden afgelegd. Tijdens dit examen dienen alle gevraagde handelingen door u uitgevoerd te kunnen worden. Het diploma is 2 jaar geldig en wordt geldig gehouden door het bijwonen van vervolglessen.

De prijs van de cursus bedraagt slechts € 235,00 per persoon (betaling via iDEAL) en is inclusief examenkosten en lesmateriaal volgens de 28ste druk van het Oranje Kruisboekje.

Een (groot) deel van de cursuskosten zijn bij veel ziektekostenverzekeraars te declareren. Voor meer informatie kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Hoe blijft het diploma geldig?

Het diploma is 2 jaar geldig. Tijdens de cursus zullen wij u verder informeren hoe u het geldig kunt houden. In de contributie, welke jaarlijks een paar (euro)tientjes bedraagt, zijn ook de verlengingskosten inbegrepen.

Aanmelden.

Door hier te klikken gaat u naar het aanmeldingsformulier. Wacht niet te lang met opgeven want vol is vol! Heeft u nog vragen dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Voor meer informatie kunt u, bij voorkeur 's avonds tussen 18:00 en 19:00 uur, bellen met Pieter Weijermans (cursuscoördinator/penningmeester)
tel. (035) 6232926.