Contributie.

Het lidmaatschap voor 2021 bedraagt € 50,00. Bij aanmelding later in het jaar is het gehele contributiebedrag verschuldigd. Mocht u, in geval van b.v. verhuizing, bij een andere vereniging reeds contributie hebben betaald dan bent u bij lidmaatschap van onze vereniging toch gewoon het gehele contributiebedrag verschuldigd!

Automatische Incasso.

Met ingang van 1 januari 2010 is het slechts alleen nog mogelijk om per automatische incasso het lidmaatschap te voldoen. Wij vragen uw begrip hiervoor, zeker omdat het een relatief laag bedrag betreft. Slechts op verzoek is het mogelijk, nadat de contributie-incasso heeft plaatsgevonden om u per e-mail een factuur toe te zenden zodat u uw contributie bij uw werkgever kunt declareren.

Betaling per automatische incasso is veilig, als u het, met gegronde redenen, niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen door uw bank laten terugboeken.