Voor het seizoen 2023/2024 zijn de volgende vervolglessen en data gepland: 

 


    1e woens-    
dag

A / B
    2e woens-    
dag

C
    3e woens-    
dag

D
    4e woens-    
dag

F
    1e dins-    
dag

I
    2e dins-    
dag


    3e dins-    
dag

H
    4e dins-    
dag

Oktober 2023 Géén
les
11 18 25 03 10 Géén
les
24
November 2023 Géén
les
08 15 22 07 14 Géén
les
28
                 
Januari 2024 Géén
les
17 24 31 09 16 Géén
les
30
Februari 2024 Géén
les
14 21 28 06 13 Géén
les
27
Maart 2024 Géén
les
13 20 27 05 12 Géén
les
26

 

woensdag 6 december 2023: Inhaalles oktober 2023
woensdag 13 december 2023: Inhaalles novemer 2023

woensdag 3 april 2024: Algemene Vergadering 2024

dinsdag 2 april 2024: Inhaalles januari 2024
dinsdag 9 april 2024: Inhaalles februari 2024
woensdag 10 april 2024: Inhaalles maart 2024

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn: 

Oktober 2023 Verbanden
November 2023 Steken, beten allerchische reacties
Januari 2024 Botbreuken, flauwte en onderkoeling
Februari 2024 Reanimatie 
Maart 2024 Kleine letsels en ziektebeelden

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw ledenpas. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk.