Aanvraagformulier Hulpbrigade

Om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen is het noodzakelijk dat u rekening houdt met het onderstaande en u de gegevens van het formulier zo compleet mogelijk invult. De velden gemerkt met (*) zijn verplichte invulvelden. Zijn ze voor uw evenement niet van toepassing vermeld dan "n.v.t.". Slechts een kleine financiële vergoeding van € 10,00 per persoon per uur wordt berekend om de kosten van verbandmateriaal e.d. te kunnen dekken.
Wij verwachten van uw organisatie dat:

 • Onderstaand formulier uiterlijk 8 weken voor aanvangen van het evenement is ingezonden.
 • Uw organisatie voor de Eerst Hulpverleners drinken verzorgt, mocht de hulpverlening samenvallen met een etenstijdstip dan verzorgt uw organisatie óók voor de Eerste Hulpverleners een eenvoudige maaltijd.
 • In er géén eten en/of drinken kan worden verstrekt dan worden de kosten hiervan separaat aan u doorberekend tot een maximum van € 10,00 per persoon per dagdeel.
 • Er een ruimte met tafel en stoelen beschikbaar gesteld wordt waar de Eerste Hulpverleners bij eventuele slachtoffers eerste hulp kunnen verlenen.

U mag van ons verwachten dat:

 • wij ons uiterste best doen om Eerste Hulpverlener(s) voor u te vinden. Echter u kunt de vereniging nooit aansprakelijk stellen als er door omstandigheden geen hulpverlener(s) aanwezig zijn.
 • Wij u zo snel mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor uw evenement laten weten of uw aanvraag door ons kan worden uitgevoerd.
 • De Eerste Hulpverleners gediplomeerd en deskundig zijn.
 • De Eerste Hulpverleners opgeleid zijn tot "Bediener AED".
 • De Eerste Hulpverleners er netjes/verzorgd uitzien en als Eerste Hulpverlener herkenbaar is.
 • De Eerste Hulpverleners voldoende materiaal bij zich hebben, passend bij het evenement.
 • Wij de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden beschikbaar zullen stellen.
 • Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen, onjuiste- en/of incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen over onze Hulpbrigade stuur dan een mail naar hulpbrigade@ehbohilversum.nl, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Gegevens aanvrager:

Naam organisatie is verplicht
Adres is verplicht
Postcode is verplicht
Woonplaats is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
verplicht veld
verplicht veld
foutief e-mailadres
veld verplicht
We willen graag weten waar de factuur naar toe moet
Postcode is verplicht
Woonplaats is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
foutief e-mailadres
Maak een selectie

Gegevens evenement en hulpverlening

Ongeldige invoer
Het invullen van dit veld is verplicht.
Het invullen van dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
Postcode is verplicht
Woonplaats is verplicht
Telefoon tijdens evenement is verplicht
Bij aanvraag melden bij is verplicht
Aanvangstijd is verplicht
Eindtijd is verplicht
Gewenst aantal hulpposten is verplicht
Gewenst aantal Eerste Hulpverleners per hulppost is verplicht
Aantal deelnemers (geschat) is verplicht
Aantal aanwezigen (Geschat) is verplicht
Maak een selectie
Maak een selectie
Maak een selectie
Ongeldige invoer
Maak een selectie
Maak een selectie
Maak een selectie
Maak een selectie
Maak een selectie
Ongeldige invoer